top of page
BG.jpg

แบบไหนที่เรียกได้ว่า…เป็น
“โรคเสพติดเซ็กส์” ?

20231113023636BEDkPxcZ30.jpg
sex.jpg

แบบไหนที่เรียกได้ว่า…เป็น “โรคเสพติดเซ็กส์” ?

     แม้ว่าเรื่องเซ็กส์จะเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แต่การคลั่งไคล้ในการมีเซ็กส์มากเกินไป ก็อาจกลายเป็น “โรคเสพติดเซ็กส์” ได้ แล้วรสนิยมเรื่องเซ็กส์แบบที่เราเป็นอยู่จะใช่โรคนี้หรือไม่ ต้องมีเซ็กส์บ่อยหรือระดับในความต้องการทางเพศมากน้อยแค่ไหน ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นโรคเสพติดเซ็กส์ มาหาคำตอบไปพร้อมกัน!

 

     

     โรคเสพติดเซ็กส์ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Sex addiction สามารถพบได้ทุกเพศ และที่บอกว่าเป็นโรค เพราะว่าโรคนี้ไม่ใช่ภาวะความต้องการทางเพศสูงธรรมดาอย่างเดียว การที่แพทย์จะวินิจฉัยโรคนี้ได้ คือ ต้องมีความต้องการทางเพศสูงระดับที่ว่า วันๆ หนึ่งหมกมุ่นเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ช่วยตัวเอง หรือดูสื่อภาพ วิดีโอต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศแบบทั้งวัน มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน การทำงานต่างๆ แล้วมีความถี่ ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งในคนปกตินั้นเมื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเองแล้ว ส่วนใหญ่จะทำประมาณ 1-2 ครั้งก็จะเริ่มพอใจ แต่โรคนี้ผู้ป่วยจะมีความต้องการตลอดทั้งวันจนกระทบต่องานหรือการใช้ชีวิตปกติ

bottom of page